A Letter from the Dominican Sisters

Posted by on January 9, 2016 in BLOG | Comments Off on A Letter from the Dominican Sisters

Dear Nancy Pham and beloved benefactors,

I have the honor and the privilege to represent the Dominican Sisters of Lang Son and our underprivileged brothers and sisters at Tan Long Lagi Parish at Binh Thuan. We are sincerely grateful to Peter’s Clinic and its sponsors for their love and for caring for the poor, regardless of their beliefs, by sending gifts of rice, noodles, and moon cakes. These families received rice to eat during the Autumn Moon Festival (Tet Trung Thu), and the children happily enjoyed the moon cakes.
The sisters have been able to buy four Inox hospital beds in preparation for the mission of the clinic.
We pray that God and Mary will bless Peter’s Clinic and its supporters.

—————————————————————————————————————————————————————

Chị Nancy Tuyết Phạm và quý Ân nhân kính yêu!
Sơ Têrêsa Đỗ Thị Minh xin đại diện Hội Dòng Đa Minh Lạng Sơn và tất cả các anh em nghèo tại Giáo họ Tân Long Lagi, Bình Thuận chân thành tri ân Quỹ Peter Clinic và quý Ân nhân đã thương cho các anh em nghèo, không phân biệt tôn giáo sống tại giáo họ Tân Long những phần quà đầy tình thương: gạo, mì và bánh trung thu. Các gia đình được gạo ăn trong ngày tết Trung thu truyền thống, cho các em thiếu nhi nghèo có bánh ăn mừng Trung thu.
Sơ cũng đã mua được 4 giường bệnh nhân bằng Inox để chuẩn bị cho sứ vụ sau này.
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho quý Ân nhân và quý Hội Peter Clinic.
Kính

Sr. Têrêsa Đỗ Thị Minh
Phó Tổng Phụ trách